اجرای سند بلاست و ایرلس (نقاشی صنعتی)

ارسال شده در: مطالب سایت | 0

  شن زنی،ماسه زنی و یا سیلیس زنی است که به صورت وبه کمک فشار باد کمپرسورشتاب گرفته وبر روی سطوح پاشیده میشود.وبااستفاده از این روش میتوان عملیات زنگ زدایی،ماسه زدایی و رنگ برداری کلیه سطوح داخلی وخارجی قطعات را … ادامه یافت

اجرای عایق های رطوبتی نانو 100 % تضمینی

ارسال شده در: عایق رطوبتی نانو | 0

رفع نم و رطوبت در تهران و کرج جایگزین قیر وگونی یا ایزوگام و آسفالت  قابل اجرا روی کلیه سطوح سیمانی ، گچی، چوبی ، فلزی ، بتنی، کاشی و سرامیک و… اجرای کلیه عایق های رطوبتی (ایزوگام ،قیروگونی،نانو)انجام می … ادامه یافت

1 2 3