فرم دعوت به همکاری

شرکت خدماتی متین صنعت جهت تکمیل کادر فنی ( نقاش ) به تعدادی نیروی مجرب نیاز دارد که در صورت نیاز با شما بتوانیم خدمات گسترده تری داشته باشیم که شما عزیزان می بایست جهت همکاری ابتدا فرم دعوت به همکاری را تکمیل کرده که ما در مواقع نیاز با شما تماس می گیرم.