پیمانکار خدمات شهری:شرکت خدماتی متین صنعت با بیش از 4سال فعالیت درزمینه اجرای خدمات شهری به عنوان پیمانکار در شهرداری ها بار دیگر آمادگی خود را برای اجرای این خدمات (اعم از پاکسازی شهری،رنگ آمیزی جداول ،خطوط ترافیکی،نقاشی شهری و…)اعلام میکند.

در خدمت شما بودن افتخارماست۰۹۱۹۷۷۷۷۱۹۱